string(21) "RADYMIEJSKIEJC581ASIN" string(21) "RADYMIEJSKIEJC581ASIN"

Uchwała nr XXXVI/240/2017RADY MIEJSKIEJ ŁASINz dnia 23 listopada 2017w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ściekówNa podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) i art. 24 ust.9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328 i 1566) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXVI/240/2017
RADY MIEJSKIEJ ŁASIN
z dnia 23 listopada 2017


w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) i art. 24 ust.9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328 i 1566) uchwala się, co następuje:


§ 1. Przedłuża się czas obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Łasin zatwierdzonych uchwałą    Nr XXVIII/169/2016 Rady Miejskiej Łasin z dnia 16 grudnia 2016 r. na okres od 1 lutego 2018 r.  do 31 stycznia 2019 r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Łasin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2018 r. i podlega ogłoszeniu w miejscach publicznych w sposób zwyczajowo przyjęty oraz w miejscowej prasie w terminie 7 dni od dnia podjęcia uchwały

metryczka


Opublikował: Bartosz Żmuda (24 listopada 2017, 13:19:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 604