string(21) "RADYMIEJSKIEJC581ASIN" string(21) "RADYMIEJSKIEJC581ASIN"

Uchwała nr XXXVII/247/2017RADY MIEJSKIEJ ŁASINz dnia 28 grudnia 2017w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomościNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz.1875 i 2232) oraz art.34 ust.1 pkt 1 i art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz.2147, z późn. zm. ) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXVII/247/2017
RADY MIEJSKIEJ ŁASIN
z dnia 28 grudnia 2017


w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz.1875 i 2232) oraz art.34 ust.1 pkt 1 i art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz.2147, z późn. zm. ) uchwala się, co następuje:


§ 1. Wyraża się zgodę na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej położonej w Łasinie gm. Łasin o pow. 0,0039 ha, oznaczonej jako działka nr 701/1 i o pow. 0,0056 ha, oznaczonej jako działka nr 701/2, dla której Sąd Rejonowy w Grudziądzu prowadzi księgę wieczystą KW TO1U/00018214/3, stanowiącej własność Miasta i Gminy Łasin .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Łasin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

metryczka


Opublikował: Bartosz Żmuda (28 grudnia 2017, 13:37:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 565