string(21) "RADYMIEJSKIEJC581ASIN" string(21) "RADYMIEJSKIEJC581ASIN"

Uchwała nr XXXVII/248/2017RADY MIEJSKIEJ ŁASINz dnia 28 grudnia 2017w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej i wyłączenie z użytkowania Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 w związku z art.7 ust. 2 oraz art. 10 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.2222), po uzyskaniu opinii Zarządu Powiatu Grudziądzkiego, uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXVII/248/2017
RADY MIEJSKIEJ ŁASIN
z dnia 28 grudnia 2017


w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej i wyłączenie z użytkowania

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 w związku z art.7 ust. 2 oraz art. 10 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.2222), po uzyskaniu opinii Zarządu Powiatu Grudziądzkiego, uchwala się, co następuje:


§ 1. Pozbawia się kategorii drogi gminnej:

1)działkę nr 645/1 ulica Jaśminowa w miejscowości Łasin;
2)działkę nr 645/2 ulica Jaśminowa w miejscowości Łasin.

§ 2. Odcinki drogi gminnej położone na działkach określonych w § 1 wyłącza się z użytkowania.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Łasin.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

metryczka


Opublikował: Bartosz Żmuda (28 grudnia 2017, 13:39:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 601