Strona główna  >  Uchwały  >  RADY MIEJSKIEJ ŁASIN  >  2018

Uchwała nr XXXVIII/261/2018
RADY MIEJSKIEJ ŁASIN
z dnia 8 lutego 2018


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875 późn. zm. ) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077) uchwala się co następuje:


§ 1. W Uchwale Nr XXXVII/242/2017 Rady Miejskiej Łasin z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2018 rok (zmiany: Zarządzenie Nr 451/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 23 stycznia 2018r., Zarządzenie Nr 453/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 29 stycznia 2018r.) wprowadza się następujące zmiany:

1)§ 1 otrzymuje brzmienie:
„ § 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości 34.565.661,21 zł, z tego:
1)dochody bieżące w wysokości 32.618.809,21 zł;
2)dochody majątkowe w wysokości 1.946.852,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr  1 do uchwały.”;

2)§ 2.1. otrzymuje brzmienie:
„ § 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości 41.756.661,21 zł, z tego:
1)wydatki bieżące w wysokości 31.556.179,21 zł;
2)wydatki majątkowe w wysokości 10.200.482,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr  2 do uchwały.”;

3)w załączniku nr 1 „Dochody budżetu na 2018 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

4)w załączniku nr 2 „Wydatki  budżetu na 2018 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

5)załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2018 roku” otrzymuje brzmienie  jak  załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;

6)§ 9 otrzymuje brzmienie:
„ § 9. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu:
1) jednostkom sektora finansów publicznych w wysokości 1.012.804,00 zł;
2) jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości   231.000,00 zł
zgodnie z  załącznikiem nr 8 do uchwały.”;
    
7)załącznik nr 8 „Plan dotacji udzielanych z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w 2018 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Łasin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.


Opublikował: Joachim Grabowski (9 lutego 2018, 12:10:58)

Ostatnia zmiana: Joachim Grabowski (9 lutego 2018, 12:19:10)
Zmieniono: dodanie załącznika

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 112

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij