string(21) "RADYMIEJSKIEJC581ASIN" string(21) "RADYMIEJSKIEJC581ASIN"

Uchwała nr XLV/299/2018RADY MIEJSKIEJ ŁASINz dnia 17 września 2018w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowaniaNa podstawie art. 12 § 4,§ 5, § 11 i § 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349), na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Łasin uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XLV/299/2018
RADY MIEJSKIEJ ŁASIN
z dnia 17 września 2018


w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania

Na podstawie art. 12 § 4,§ 5, § 11 i § 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349), na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Łasin uchwala się, co następuje:


§ 1. Tworzy się odrębny obwód głosowania, ustala się jego numer, granice i siedzibę Obwodowej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

§ 2. Uchwałę przekazuje się Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Toruniu. 
§ 3. Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Biuletynie Informacji Publicznej oraz podaje się do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie. 
§ 4. Na niniejszą uchwałę wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Toruniu, w terminie 5  dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości. 
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Łasin. 
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

metryczka


Opublikował: Bartosz Żmuda (19 września 2018, 11:25:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 712