string(21) "RADY MIEJSKIEJ ŁASIN" string(21) "RADY MIEJSKIEJ ŁASIN"

Uchwała nr Nr XLVI/305/2018RADY MIEJSKIEJ ŁASINz dnia 17 października 2018w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie okresu obowiązywania umowy najmu. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz.994 z późn. zm.1) oraz art. 13 ust. 1, art. 37 ust 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz.121 z późn. zm.2 ) uchwala się , co następuje:

Uchwała nr Nr XLVI/305/2018
RADY MIEJSKIEJ ŁASIN
z dnia 17 października 2018


w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie okresu obowiązywania umowy najmu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz.994 z późn. zm.1) oraz art. 13 ust. 1, art. 37 ust 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz.121 z późn. zm.2 ) uchwala się , co następuje:


§ 1. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie na okres 10 lat, najmu części nieruchomości położonych w Łasinie  ul. Rynek 16, stanowiących  własność Miasta i Gminy Łasin, oznaczonych w ewidencji jako działka nr 237, dla której Sąd Rejonowy w Grudziądzu prowadzi księgę wieczystą KW TO1U/000011234/0.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Łasin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Opublikował: Bartosz Żmuda (18 października 2018, 11:45:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 762