string(21) "RADY MIEJSKIEJ ŁASIN" string(21) "RADY MIEJSKIEJ ŁASIN"

Uchwała nr XLVII/307/2018RADY MIEJSKIEJ ŁASINz dnia 6 listopada 2018w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomościNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz.994 z późni. zm1.) oraz art.34 ust.1 pkt 3 i art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz.121 z późni. zm.2 ) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XLVII/307/2018
RADY MIEJSKIEJ ŁASIN
z dnia 6 listopada 2018


w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz.994 z późni. zm1.) oraz art.34 ust.1 pkt 3 i art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz.121 z późni. zm.2 ) uchwala się, co następuje:


§ 1. Wyraża się zgodę na zbycie lokalu mieszkalnego nr 1 o pow. 62,13 m2 z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w nieruchomości wspólnej, położonego w Nogacie gm.Łasin, oznaczonego ewidencyjnie jako działka nr 236/1, dla której Sąd Rejonowy w Grudziądzu prowadzi księgę wieczystą KW TO1U/00034890/3, stanowiących własność Miasta i Gminy Łasin.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Łasin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

metryczka


Opublikował: Bartosz Żmuda (8 listopada 2018, 08:13:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 704