string(21) "RADY MIEJSKIEJ ŁASIN" string(21) "RADY MIEJSKIEJ ŁASIN"

Uchwała nr XLVII /309/2018RADY MIEJSKIEJ ŁASINz dnia 6 listopada 2018w sprawie zmiany statutów sołectw Miasta i Gminy ŁasinNa podstawie art. 35 ust. 1 i 3, art. 40 ust. 2 pkt 1, art. 41 ust. 1, art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, ze zm )

Uchwała nr XLVII /309/2018
RADY MIEJSKIEJ ŁASIN
z dnia 6 listopada 2018


w sprawie zmiany statutów sołectw Miasta i Gminy Łasin

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3, art. 40 ust. 2 pkt 1, art. 41 ust. 1, art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, ze zm )


Uchwala się, co następuje:
§ 1. 
W statucie Sołectwa Goczałki stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały Nr X/48/2015 Rady Miejskiej Łasin z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Miasta i Gminy Łasin:
§ 4 otrzymuje brzmienie:
„Wyborów organów sołectwa dokonuje się nie później, niż trzy miesiące od daty pierwszej sesji nowo wybranej Rady Miejskiej”.
§ 19 ust.3 otrzymuje brzmienie:
„3. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 5 lat, licząc od dnia wyboru, rozpoczynając się w pierwszym dniu miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano ich wyboru i kończy się z momentem wyboru nowych organów sołectwa”. 
§ 2.
W statucie Sołectwa Jakubkowo stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały Nr X/48/2015 Rady Miejskiej Łasin z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Miasta i Gminy Łasin:
§ 4 otrzymuje brzmienie:
„Wyborów organów sołectwa dokonuje się nie później, niż trzy miesiące od daty pierwszej sesji nowo wybranej Rady Miejskiej”.
 § 19 ust.3 otrzymuje brzmienie:
„3. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 5 lat, licząc od dnia wyboru, rozpoczynając się w pierwszym dniu miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano ich wyboru i kończy się z momentem wyboru nowych organów sołectwa”. 
§ 3.
W statucie Sołectwa Jankowice stanowiącym załącznik nr 3 do uchwały Nr X/48/2015 Rady Miejskiej Łasin z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Miasta i Gminy Łasin:
§ 4 otrzymuje brzmienie:
„Wyborów organów sołectwa dokonuje się nie później, niż trzy miesiące od daty pierwszej sesji nowo wybranej Rady Miejskiej”.
§ 19 ust.3 otrzymuje brzmienie:
„3. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 5 lat, licząc od dnia wyboru, rozpoczynając się w pierwszym dniu miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano ich wyboru i kończy się z momentem wyboru nowych organów sołectwa”. 
§ 4.
W statucie Sołectwa Kozłowo stanowiącym załącznik nr 4 do uchwały Nr X/48/2015 Rady Miejskiej Łasin z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Miasta i Gminy Łasin:
§ 4 otrzymuje brzmienie:
„Wyborów organów sołectwa dokonuje się nie później, niż trzy miesiące od daty pierwszej sesji nowo wybranej Rady Miejskiej”.
 § 19 ust.3 otrzymuje brzmienie:
„3. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 5 lat, licząc od dnia wyboru, rozpoczynając się w pierwszym dniu miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano ich wyboru i kończy się z momentem wyboru nowych organów sołectwa”. 
§ 5.
W statucie Sołectwa Nowe Błonowo stanowiącym załącznik nr 5 do uchwały Nr X/48/2015 Rady Miejskiej Łasin z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Miasta i Gminy Łasin:
§ 4 otrzymuje brzmienie:
„Wyborów organów sołectwa dokonuje się nie później, niż trzy miesiące od daty pierwszej sesji nowo wybranej Rady Miejskiej”.
§ 19 ust.3 otrzymuje brzmienie:
„3. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 5 lat, licząc od dnia wyboru, rozpoczynając się w pierwszym dniu miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano ich wyboru i kończy się z momentem wyboru nowych organów sołectwa”. 
§ 6.
W statucie Sołectwa Nowe Mosty stanowiącym załącznik nr 6 do uchwały Nr X/48/2015 Rady Miejskiej Łasin z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Miasta i Gminy Łasin:
§ 4 otrzymuje brzmienie:
„Wyborów organów sołectwa dokonuje się nie później, niż trzy miesiące od daty pierwszej sesji nowo wybranej Rady Miejskiej”.
§ 19 ust.3 otrzymuje brzmienie:
„3. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 5 lat, licząc od dnia wyboru, rozpoczynając się w pierwszym dniu miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano ich wyboru i kończy się z momentem wyboru nowych organów sołectwa”. 
§ 7.
W statucie Sołectwa Szczepanki stanowiącym załącznik nr 7 do uchwały Nr  X/48/2015 Rady Miejskiej Łasin z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Miasta i Gminy Łasin: 
§ 1 ust.2 otrzymuje brzmienie:
„ 2.W skład sołectwa wchodzi wieś Szczepanki i osada Hermanowo.”
§ 4 otrzymuje brzmienie:
„Wyborów organów sołectwa dokonuje się nie później, niż trzy miesiące od daty pierwszej sesji nowo wybranej Rady Miejskiej”.
§ 19 ust.3 otrzymuje brzmienie:
„3. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 5 lat, licząc od dnia wyboru, rozpoczynając się w pierwszym dniu miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano ich wyboru i kończy się z momentem wyboru nowych organów sołectwa”. 
§ 8.
W statucie Sołectwa Przesławice stanowiącym załącznik nr 8 do uchwały Nr  X/48/2015 Rady Miejskiej Łasin z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Miasta i Gminy Łasin:
§ 4 otrzymuje brzmienie:
„Wyborów organów sołectwa dokonuje się nie później, niż trzy miesiące od daty pierwszej sesji nowo wybranej Rady Miejskiej”.
§ 19 ust.3 otrzymuje brzmienie:
„3. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 5 lat, licząc od dnia wyboru, rozpoczynając się w pierwszym dniu miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano ich wyboru i kończy się z momentem wyboru nowych organów sołectwa”. 
§ 9.
W statucie Sołectwa Plesewo stanowiącym załącznik  nr 9 do uchwały Nr  X/48/2015 Rady Miejskiej Łasin z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Miasta i Gminy Łasin:
§ 4 otrzymuje brzmienie:
„Wyborów organów sołectwa dokonuje się nie później, niż trzy miesiące od daty pierwszej sesji nowo wybranej Rady Miejskiej”.
§ 19 ust.3 otrzymuje brzmienie:
„3. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 5 lat, licząc od dnia wyboru, rozpoczynając się w pierwszym dniu miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano ich wyboru i kończy się z momentem wyboru nowych organów sołectwa”. 
§ 10.
W statucie Sołectwa Szonowo Szlacheckie stanowiącym załącznik nr 10 do uchwały Nr  X/48/2015 Rady Miejskiej Łasin z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Miasta i Gminy Łasin:
Nazwa załącznika nr 10 otrzymuje brzmienie:
 „Statut Sołectwa Szonowo”
§ 1. ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Sołectwo Szonowo zwane dalej Sołectwem, jest jednostką pomocniczą Miasta i Gminy Łasin i stanowi wspólnotę samorządową osób zamieszkujących jego obszar.”
§ 1. ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W skład sołectwa wchodzi wieś Szonowo i kolonia Ludwichowo.”
§ 1. ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Sołectwo używa pieczęci o treści: Sołectwo Szonowo SOŁTYS Gmina Łasin”.
§ 4 otrzymuje brzmienie:
„Wyborów organów sołectwa dokonuje się nie później, niż trzy miesiące od daty pierwszej sesji nowo wybranej Rady Miejskiej”.
§ 19 ust.3 otrzymuje brzmienie:
„3. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 5 lat, licząc od dnia wyboru, rozpoczynając się w pierwszym dniu miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano ich wyboru i kończy się z momentem wyboru nowych organów sołectwa”. 
§ 11.
W statucie Sołectwa Huta Strzelce stanowiącym załącznik  nr 11 do uchwały Nr X/48/2015 Rady Miejskiej Łasin z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Miasta i Gminy Łasin:
Nazwa załącznika nr 11 otrzymuje brzmienie:
 „Statut Sołectwa Huta – Strzelce”
§ 1. ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Sołectwo Huta-Strzelce zwane dalej Sołectwem, jest jednostką pomocniczą Miasta i Gminy Łasin i stanowi wspólnotę samorządową osób zamieszkujących jego obszar.”
§ 1. ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W skład sołectwa wchodzi wieś Huta-Strzelce”.
§ 1. ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Sołectwo używa pieczęci o treści: Sołectwo Huta-Strzelce SOŁTYS Gmina Łasin”.
§ 4 otrzymuje brzmienie:
„Wyborów organów sołectwa dokonuje się nie później, niż trzy miesiące od daty pierwszej sesji nowo wybranej Rady Miejskiej”.
§ 19 ust.3 otrzymuje brzmienie:
„3. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 5 lat, licząc od dnia wyboru, rozpoczynając się w pierwszym dniu miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano ich wyboru i kończy się z momentem wyboru nowych organów sołectwa”. 
§ 12.
W statucie Sołectwa Szynwałd stanowiącym załącznik nr 12 do uchwały Nr X/48/2015 Rady Miejskiej Łasin z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Miasta i Gminy Łasin:
§ 4 otrzymuje brzmienie:
„Wyborów organów sołectwa dokonuje się nie później, niż trzy miesiące od daty pierwszej sesji nowo wybranej Rady Miejskiej”.
 § 19 ust.3 otrzymuje brzmienie:
„3. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 5 lat, licząc od dnia wyboru, rozpoczynając się w pierwszym dniu miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano ich wyboru i kończy się z momentem wyboru nowych organów sołectwa”. 
§ 13.
W statucie Sołectwa Wybudowanie Łasińskie stanowiącym załącznik  nr 13 do uchwały Nr  X/48/2015 Rady Miejskiej Łasin z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Miasta i Gminy Łasin:
Nazwa załącznika nr 13 otrzymuje brzmienie:
 „Statut Sołectwa Łasin – Wybudowanie”
§ 1. ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Sołectwo Łasin-Wybudowanie zwane dalej Sołectwem, jest jednostką pomocniczą Miasta i Gminy Łasin i stanowi wspólnotę samorządową osób zamieszkujących jego obszar.”
§ 1. ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W skład sołectwa wchodzi wieś Łasin-Wybudowanie”.
§ 1. ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Sołectwo używa pieczęci o treści: Sołectwo Łasin-Wybudowanie SOŁTYS Gmina Łasin”.
§ 4 otrzymuje brzmienie:
„Wyborów organów sołectwa dokonuje się nie później, niż trzy miesiące od daty pierwszej sesji nowo wybranej Rady Miejskiej”.
§ 19 ust.3 otrzymuje brzmienie:
„3. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 5 lat, licząc od dnia wyboru, rozpoczynając się w pierwszym dniu miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano ich wyboru i kończy się z momentem wyboru nowych organów sołectwa”. 
§ 14.
W statucie Sołectwa Nogat stanowiącym załącznik nr 14 do uchwały Nr X/48/2015 Rady Miejskiej Łasin z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Miasta i Gminy Łasin:
§ 4 otrzymuje brzmienie:
„Wyborów organów sołectwa dokonuje się nie później, niż trzy miesiące od daty pierwszej sesji nowo wybranej Rady Miejskiej”.
 § 19 ust.3 otrzymuje brzmienie:
„3. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 5 lat, licząc od dnia wyboru, rozpoczynając się w pierwszym dniu miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano ich wyboru i kończy się z momentem wyboru nowych organów sołectwa”. 
§ 15.
W statucie Sołectwa Stare Błonowo stanowiącym załącznik nr 15 do uchwały Nr X/48/2015 Rady Miejskiej Łasin z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Miasta i Gminy Łasin:
§ 4 otrzymuje brzmienie:
„Wyborów organów sołectwa dokonuje się nie później, niż trzy miesiące od daty pierwszej sesji nowo wybranej Rady Miejskiej”.
 § 19 ust.3 otrzymuje brzmienie:
„3. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 5 lat, licząc od dnia wyboru, rozpoczynając się w pierwszym dniu miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano ich wyboru i kończy się z momentem wyboru nowych organów sołectwa”. 
§ 16.
W statucie Sołectwa Wydrzno stanowiącym załącznik nr 16 do uchwały Nr X/48/2015 Rady Miejskiej Łasin z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Miasta i Gminy Łasin w 
§ 1. ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W skład sołectwa wchodzi wieś Wydrzno i osada Gordanowo”.
§ 4 otrzymuje brzmienie:
„Wyborów organów sołectwa dokonuje się nie później, niż trzy miesiące od daty pierwszej sesji nowo wybranej Rady Miejskiej”.
§ 19 ust.3 otrzymuje brzmienie:
„3. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 5 lat, licząc od dnia wyboru, rozpoczynając się w pierwszym dniu miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano ich wyboru i kończy się z momentem wyboru nowych organów sołectwa”. 
§ 17.
W statucie Sołectwa Zawdzka Wola stanowiącym załącznik nr 17 do uchwały Nr X/48/2015 Rady Miejskiej Łasin z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Miasta i Gminy Łasin:
§ 4 otrzymuje brzmienie:
„Wyborów organów sołectwa dokonuje się nie później, niż trzy miesiące od daty pierwszej sesji nowo wybranej Rady Miejskiej”.
§ 19 ust.3 otrzymuje brzmienie:
„3. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 5 lat, licząc od dnia wyboru, rozpoczynając się w pierwszym dniu miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano ich wyboru i kończy się z momentem wyboru nowych organów sołectwa”. 
§ 18.
W statucie Sołectwa Zawda stanowiącym załącznik nr 18 do uchwały Nr X/48/2015 Rady Miejskiej Łasin z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Miasta i Gminy Łasin:
§ 4 otrzymuje brzmienie:
„Wyborów organów sołectwa dokonuje się nie później, niż trzy miesiące od daty pierwszej sesji nowo wybranej Rady Miejskiej”.
§ 19 ust.3 otrzymuje brzmienie:
„3. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 5 lat, licząc od dnia wyboru, rozpoczynając się w pierwszym dniu miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano ich wyboru i kończy się z momentem wyboru nowych organów sołectwa”. 
§ 19.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Łasin.
§ 20.
Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Łasin oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 21.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

metryczka


Opublikował: Bartosz Żmuda (8 listopada 2018, 08:18:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 13858