string(21) "RADYMIEJSKIEJC581ASIN" string(21) "RADYMIEJSKIEJC581ASIN"

Uchwała nr XIX/156/2008Rady Miejskiej Łasinz dnia 27 listopada 2008w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomościNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23 ,poz. 220,Nr 62,poz558, Nr 113, poz. 984, Nrl53, poz. 1271 i Nr 214, pozl806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102,poz.l055,Nrl 16, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, pozl337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138 poz. 974,Nr 173,poz.l218 z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 ) w związku z art. 13 ust. l,art. 34 ust.l pkt.3 , art. 37 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r., Nr 261, poz. 2603 , Nr 281, poz. 2782 zm. Dz. U. z 2005 r. Nrl30,poz. 1087,Nrl69,poz.l420,Nrl75, poz. 1459, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 220, poz. 1600 i 1601, z 2007 r. Nr 69, poz. 468 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 59, poz. 369.) uchwala się , co następuje:

Uchwała nr XIX/156/2008
Rady Miejskiej Łasin
z dnia 27 listopada 2008


w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23 ,poz. 220,Nr 62,poz558, Nr 113, poz. 984, Nrl53, poz. 1271 i Nr 214, pozl806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102,poz.l055,Nrl 16, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, pozl337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138 poz. 974,Nr 173,poz.l218 z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 ) w związku z art. 13 ust. l,art. 34 ust.l pkt.3 , art. 37 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r., Nr 261, poz. 2603 , Nr 281, poz. 2782 zm. Dz. U. z 2005 r. Nrl30,poz. 1087,Nrl69,poz.l420,Nrl75, poz. 1459, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 220, poz. 1600 i 1601, z 2007 r. Nr 69, poz. 468 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 59, poz. 369.) uchwala się , co następuje:


§ 1 .Wyraża się zgodę na zbycie lokalu mieszkalnego nr 3 z pomieszczeniami przynależnymi i części gruntu o pow. 0,0738 ha położonego w Łasinie przy ul. Tysiąclecia 1A , oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 628/6, dla której Sąd Rejonowy w Grudziądzu prowadzi księgę wieczystą KW 34123, stanowiącej własność Miasta i Gminy Łasin.

§ 2 . Nieruchomość opisana w § 1 zostanie zbyta zgodnie z zasadami określonymi ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r., Nr 261, poz. 2603 ze zm.).

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Opublikował: Bartosz Żmuda (9 kwietnia 2009, 12:00:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4406