string(21) "RADYMIEJSKIEJC581ASIN" string(21) "RADYMIEJSKIEJC581ASIN"

Uchwała nr XIX/158/2008Rady Miejskiej Łasinz dnia 27 listopada 2008w sprawie przyjęcia hejnału Miasta Łasin.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) w związku z art.3 ust.l ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. z 1978 r. Nr 31, poz. 130, z 1998 r. Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 123, poz. 1353) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XIX/158/2008
Rady Miejskiej Łasin
z dnia 27 listopada 2008


w sprawie przyjęcia hejnału Miasta Łasin.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) w związku z art.3 ust.l ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. z 1978 r. Nr 31, poz. 130, z 1998 r. Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 123, poz. 1353) uchwala się, co następuje:


§ 1. Przyjmuje się jako hejnał Miasta Łasin utwór muzyczny, którego zapis nutowy stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Hejnał Miasta wykonywany lub odtwarzany jest dwukrotnie z nagrania elektronicznego codziennie w południe o godzinie 12-tej z wieży ratuszowej Ratusza Miejskiego.

2. Dopuszcza się wykonywanie lub odtwarzanie hejnału Miasta w czasie uroczystości oraz świąt miejskich i państwowych w innym miejscu i o imiej godzinie. Decyzję o dodatkowym wykonaniu lub odtworzeniu hejnału podejmuje Burmistrz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

metryczka


Opublikował: Bartosz Żmuda (9 kwietnia 2009, 12:07:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4825