string(21) "RADYMIEJSKIEJC581ASIN" string(21) "RADYMIEJSKIEJC581ASIN"

Uchwała nr XX/164/2008RADY MIEJSKIEJ ŁASINz dnia 30 grudnia 2008w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej ŁasinNa podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111), oraz § 36 ust. 5 i ust. 6 Statutu Miasta i Gminy Łasin (Dz. Urz. Województwa Kujawsko - Pomorskiego z 2007 r. Nr 5, poz. 89) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XX/164/2008
RADY MIEJSKIEJ ŁASIN
z dnia 30 grudnia 2008


w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej Łasin

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111), oraz § 36 ust. 5 i ust. 6 Statutu Miasta i Gminy Łasin (Dz. Urz. Województwa Kujawsko - Pomorskiego z 2007 r. Nr 5, poz. 89) uchwala się, co następuje:


§ 1. Przyjąć do realizacji na 2009 rok plany pracy Komisji:

1) Komisji Edukacji, Zdrowia, Opieki Społecznej, Kultury i Sportu;
2) Komisji Gospodarki, Budżetu i Bezpieczeństwa Publicznego;
3) Komisji Rewizyjnej;
ustalone w załącznikach od nr 1 do nr 3 niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.

metryczka


Opublikował: Joachim Grabowski (15 kwietnia 2009, 11:33:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4365