string(21) "RADYMIEJSKIEJC581ASIN" string(21) "RADYMIEJSKIEJC581ASIN"

Uchwała nr Nr I/2/2010RADY MIEJSKIEJ ŁASINz dnia 1 grudnia 2010w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Łasin.Na podstawie art.19 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm. *) oraz § 6 pkt 2 i § 13 ust.l pkt 2 Statutu Miasta i Gminy Łasin (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2007 r. Nr 5, poz. 89, zm. z 2008 r. Nr 174, poz. 3039) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr Nr I/2/2010
RADY MIEJSKIEJ ŁASIN
z dnia 1 grudnia 2010


w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Łasin.

Na podstawie art.19 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm. *) oraz § 6 pkt 2 i § 13 ust.l pkt 2 Statutu Miasta i Gminy Łasin (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2007 r. Nr 5, poz. 89, zm. z 2008 r. Nr 174, poz. 3039) uchwala się, co następuje:


§ 1.
Stwierdza się, że w głosowaniu tajnym na Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Łasin zostali wybrani radni:

1/  radna JOANNA KUCZEK
2/ radny ROBERT ZIĘTARSKI

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Opublikował: Bartosz Żmuda (10 stycznia 2011, 11:16:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 5219