string(21) "RADYMIEJSKIEJC581ASIN" string(21) "RADYMIEJSKIEJC581ASIN"

Uchwała nr Nr II/5/2010RADY MIEJSKIEJ ŁASINz dnia 6 grudnia 2010w sprawie wyboru Przewodniczącej Komisji Edukacji, Zdrowia, Opieki Społecznej, Kultury i Sportu Rady Miejskiej Łasin.Na podstawie art.21 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zpóźn. zm.1) oraz § 7 ust.l pkt 3, § 13 ust.2 i § 31 ust.2 pkt 3, § 36 ust.l Statutu Miasta i Gminy Łasin (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2007 r. Nr 5, poz.89, zm. z 2008-r. Nr 174, poz. 3039) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr Nr II/5/2010
RADY MIEJSKIEJ ŁASIN
z dnia 6 grudnia 2010


w sprawie wyboru Przewodniczącej Komisji Edukacji, Zdrowia, Opieki Społecznej, Kultury i Sportu Rady Miejskiej Łasin.

Na podstawie art.21 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zpóźn. zm.1) oraz § 7 ust.l pkt 3, § 13 ust.2 i § 31 ust.2 pkt 3, § 36 ust.l Statutu Miasta i Gminy Łasin (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2007 r. Nr 5, poz.89, zm. z 2008-r. Nr 174, poz. 3039) uchwala się, co następuje:


§ 1.
Stwierdza się, że na Przewodniczącą Komisji Edukacji, Zdrowia, Opieki Społecznej, Kultury i Sportu została wybrana radna ALINA KWASIGROCH

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Opublikował: Bartosz Żmuda (10 stycznia 2011, 11:27:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4867