string(21) "RADYMIEJSKIEJC581ASIN" string(21) "RADYMIEJSKIEJC581ASIN"

Uchwała nr Nr II/6/2010RADY MIEJSKIEJ ŁASINz dnia 6 grudnia 2010w sprawie ustalenia składu liczbowego Komisji Gospodarki, Budżetu i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej Łasin.Na podstawie art.21 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. l) oraz § 7 ust.l pkt 2 i § 32 ust.l Statutu Miasta i Gminy Łasin (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2007 r. Nr 5, poz.89, zm. z 2008 r. Nr 174, poz. 3039) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr Nr II/6/2010
RADY MIEJSKIEJ ŁASIN
z dnia 6 grudnia 2010


w sprawie ustalenia składu liczbowego Komisji Gospodarki, Budżetu i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej Łasin.

Na podstawie art.21 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. l) oraz § 7 ust.l pkt 2 i § 32 ust.l Statutu Miasta i Gminy Łasin (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2007 r. Nr 5, poz.89, zm. z 2008 r. Nr 174, poz. 3039) uchwala się, co następuje:


§ 1.
Ustala się sześcioosobowy skład Komisji Gospodarki, Budżetu i Bezpieczeństwa Publicznego.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Opublikował: Bartosz Żmuda (10 stycznia 2011, 11:28:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 5236