string(21) "RADYMIEJSKIEJC581ASIN" string(21) "RADYMIEJSKIEJC581ASIN"

Uchwała nr II/8/2010RADY MIEJSKIEJ ŁASINz dnia 6 grudnia 2010w sprawie ustalenia składu liczbowego Komisji Edukacji, Zdrowia, Opieki Społecznej, Kultury i Sportu Rady Miejskiej Łasin.Na podstawie art.21 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) oraz § 7 ust.l pkt 3 i § 32 ust.l Statutu Miasta i Gminy Łasin (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2007 r. Nr 5, poz.89, zm. z 2008 r. Nr 174, poz. 3039) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr II/8/2010
RADY MIEJSKIEJ ŁASIN
z dnia 6 grudnia 2010


w sprawie ustalenia składu liczbowego Komisji Edukacji, Zdrowia, Opieki Społecznej, Kultury i Sportu Rady Miejskiej Łasin.

Na podstawie art.21 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) oraz § 7 ust.l pkt 3 i § 32 ust.l Statutu Miasta i Gminy Łasin (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2007 r. Nr 5, poz.89, zm. z 2008 r. Nr 174, poz. 3039) uchwala się, co następuje:


§ 1.

Ustala się pięcioosobowy skład Komisji Edukacji, Zdrowia, Opieki Społecznej, Kultury i Sportu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Opublikował: Bartosz Żmuda (10 stycznia 2011, 11:32:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 5925