string(21) "RADYMIEJSKIEJC581ASIN" string(21) "RADYMIEJSKIEJC581ASIN"

Uchwała nr Nr III/9/2010RADY MIEJSKIEJ ŁASINz dnia 31 grudnia 2010w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Gospodarki, Budżetu i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej ŁasinNa podstawie art.21 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.1) oraz § 31 ust.2 pkt 2 i § 32 ust.2 uchwały Nr IV/24/2006 Rady Miejskiej Łasin z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Łasin (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2007 r. Nr 5, poz.89 oraz z 2008 r. Nr 174, poz. 3039) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr Nr III/9/2010
RADY MIEJSKIEJ ŁASIN
z dnia 31 grudnia 2010


w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Gospodarki, Budżetu i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej Łasin

Na podstawie art.21 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.1) oraz § 31 ust.2 pkt 2 i § 32 ust.2 uchwały Nr IV/24/2006 Rady Miejskiej Łasin z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Łasin (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2007 r. Nr 5, poz.89 oraz z 2008 r. Nr 174, poz. 3039) uchwala się, co następuje:


§ 1.

Powołać w skład Komisji Gospodarki, Budżetu i Bezpieczeństwa Publicznego następujących radnych:

1.    WIOLETĘ KALINOWSKĄ    - Przewodnicząca
2.    JOANNĘ KUCZEK
3.    ZENONA RYBIŃSKIEGO
4.    ROMANA NEUMANNA
5.    TOMASZA SOKOLNICKIEGO
6.    MARKA SZYMAŃSKIEGO

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Opublikował: Bartosz Żmuda (10 stycznia 2011, 11:35:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4873