string(21) "RADYMIEJSKIEJC581ASIN" string(21) "RADYMIEJSKIEJC581ASIN"

Uchwała nr Nr III/10/2010RADY MIEJSKIEJ ŁASINz dnia 31 grudnia 2010w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Edukacji, Zdrowia, Opieki Społecznej, Kultury i Sportu Rady Miejskiej ŁasinNa podstawie art.21 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) oraz § 3l'ust.2 pkt 3 i § 32 ust.2 uchwały Nr IV/24/2006 Rady Miejskiej Łasin z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Łasin (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2007 r. Nr 5, poz.89 oraz z 2008 r. Nr 174, poz. 3039) uchwala się, co następuje

Uchwała nr Nr III/10/2010
RADY MIEJSKIEJ ŁASIN
z dnia 31 grudnia 2010


w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Edukacji, Zdrowia, Opieki Społecznej, Kultury i Sportu Rady Miejskiej Łasin

Na podstawie art.21 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) oraz § 3l'ust.2 pkt 3 i § 32 ust.2 uchwały Nr IV/24/2006 Rady Miejskiej Łasin z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Łasin (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2007 r. Nr 5, poz.89 oraz z 2008 r. Nr 174, poz. 3039) uchwala się, co następuje


§ 1.
Powołać w skład Komisji Edukacji, Zdrowia, Opieki Społecznej, Kultury i Sportu następujących radnych:

1.    ALINĘ KWASIGROCH    - Przewodnicząca
2.    PIOTRA WILMAŃSKIEGO
3.    ROMANA JANUSA
4.    ROBERTA ZIELARSKIEGO
5.    JERZEGO ZAJĄCA

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Opublikował: Bartosz Żmuda (10 stycznia 2011, 11:37:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4956