string(21) "RADYMIEJSKIEJC581ASIN" string(21) "RADYMIEJSKIEJC581ASIN"

Uchwała nr Nr III/14/2010RADY MIEJSKIEJ ŁASINz dnia 31 grudnia 2010w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomościNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591z późn. zm.1) w związku z art. 13 ust.l i art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.2) uchwala się , co następuje:

Uchwała nr Nr III/14/2010
RADY MIEJSKIEJ ŁASIN
z dnia 31 grudnia 2010


w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591z późn. zm.1) w związku z art. 13 ust.l i art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.2) uchwala się , co następuje:


§ 1 .

Wyraża się zgodę na zbycie w drodze bezprzetargowej niezabudowanej działki gruntu o pow. 0,0073 ha , stanowiącej własność Miasta i Gminy Łasin , położonej w Łasinie , oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 170/1, dla której Sąd Rejonowy w Grudziądzu prowadzi księgę wieczystą KW 18214 w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
§ 2 .

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Łasin.
§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Opublikował: Bartosz Żmuda (10 stycznia 2011, 11:46:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4455