string(21) "RADYMIEJSKIEJC581ASIN" string(21) "RADYMIEJSKIEJC581ASIN"

Uchwała nr Nr III/17/2010RADY MIEJSKIEJ ŁASINz dnia 31 grudnia 2010zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2010 rok Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.2) art. 166, art. 166a, art. 184 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.3) w związku z art. 121 ust. 4, 5 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.4) uchwala się, co następuje:.

Uchwała nr Nr III/17/2010
RADY MIEJSKIEJ ŁASIN
z dnia 31 grudnia 2010


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.2) art. 166, art. 166a, art. 184 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.3) w związku z art. 121 ust. 4, 5 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.4) uchwala się, co następuje:.


§ 1.

W Uchwale Nr XXIX/235/2009 Rady Miejskiej Łasin z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na rok 2010 zmienionej
-    Uchwałą Nr XXX/252/2010 Rady Miejskiej Łasin z dnia 25 lutego 2010 roku
-    Uchwałą Nr XXXI/256/2010 Rady Miejskiej Łasin z dnia 31 marca 2010 roku
-    Uchwałą Nr XXXIII/266/2010 Rady Miejskiej Łasin z dnia 28 kwietnia 2010 roku
-    Zarządzeniem Nr 346/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 20 maja 2010 roku
-    Uchwałą Nr XXXIV/278/2010 Rady Miejskiej Łasin z dnia 9 czerwca 2010 roku
-    Zarządzeniem Nr 356/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 18 czerwca 2010 roku
-    Uchwałą Nr XXXV/281/2010 Rady Miejskiej Łasin z dnia 24 czerwca 2010 roku
-    Zarządzeniem Nr 367/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 30 czerwca 2010 roku
-    Zarządzeniem Nr 370/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 6 lipca 2010 roku
-    Uchwałą Nr XXXVI/282/2010 Rady Miejskiej Łasin z dnia 21 lipca 2010 roku
-    Zarządzeniem Nr 384/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 10 sierpnia 2010 roku
-    Uchwałą Nr XXXVII/290/2010 Rady Miejskiej Łasin z dnia 2 września 2010 roku
-    Zarządzeniem Nr 392/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 13 września 2010 roku
-    Zarządzeniem Nr 394/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 29 września 2010 roku
-    Zarządzeniem Nr 397/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 30 września 2010 roku
-    Zarządzeniem Nr 399/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 18 października 2010 roku
-    Uchwałą Nr XXXVIII/299/2010 Rady Miejskiej Łasin z dnia 28 października 2010 roku
-    Zarządzeniem Nr 406/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 12 listopada 2010 roku
-    Zarządzeniem Nr 407/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 30 listopada 2010 roku
-    Zarządzeniem Nr 3/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 14 grudnia 2010 roku
-    Zarządzeniem Nr 6/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 23 grudnia 2010 roku wprowadza się następujące zmiany:
1 dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Łasin.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach publicznych.

metryczka


Opublikował: Bartosz Żmuda (10 stycznia 2011, 12:43:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4901