Uchwała nr VIII/50/2011RADY MIEJSKIEJ ŁASINz dnia 22 czerwca 2011w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta i Gminy Łasin na 2010 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym [Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.2] uchwala się, co następuje:

Uchwała nr VIII/50/2011
RADY MIEJSKIEJ ŁASIN
z dnia 22 czerwca 2011


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta i Gminy Łasin na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym [Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.2] uchwala się, co następuje:


§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2010 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach publicznych.

metryczka


Opublikował: Bartosz Żmuda (7 września 2011, 09:55:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2658