string(21) "RADYMIEJSKIEJC581ASIN" string(21) "RADYMIEJSKIEJC581ASIN"

Uchwała nr VIII /54/2011RADY MIEJSKIEJ ŁASINz dnia 22 czerwca 2011w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego w drodze bezprzetargowejNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591z późn. zm.1) w związku z art. 13 ust. 1, art. 34 ust.l pkt 3 , art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.2) uchwala się , co następuje:

Uchwała nr VIII /54/2011
RADY MIEJSKIEJ ŁASIN
z dnia 22 czerwca 2011


w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego w drodze bezprzetargowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591z późn. zm.1) w związku z art. 13 ust. 1, art. 34 ust.l pkt 3 , art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.2) uchwala się , co następuje:


§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż wraz z pomieszczeniami przynależnymi lokalu mieszkalnego nr 3 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej ,stanowiących własność Miasta i Gminy Łasin, znajdujących się w budynku położonym w Szonowie Szlacheckim 15 gm. Łasin , na działce nr 235/3 o pow. 0,3300 ha ,dla której Sąd Rejonowy w Grudziądzu prowadzi KW TOIU /00046628/3 w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy.

§ 2 . Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Łasin.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życiezdniem podjęcia

metryczka


Opublikował: Bartosz Żmuda (7 września 2011, 10:17:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3344