Uchwała nr VIII/60/2011RADY MIEJSKIEJ ŁASINz dnia 22 czerwca 2011w sprawie regulaminu Cmentarza Komunalnego w ŁasinieNa podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 15911), oraz art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 2011 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2011 r. Nr 118, poz.687) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr VIII/60/2011
RADY MIEJSKIEJ ŁASIN
z dnia 22 czerwca 2011


w sprawie regulaminu Cmentarza Komunalnego w Łasinie

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 15911), oraz art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 2011 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2011 r. Nr 118, poz.687) uchwala się, co następuje:


§ 1. Wprowadza się regulamin Cmentarza Komunalnego w Łasinie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Łasin.

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Załącznik (565kB) pdf

metryczka


Opublikował: Bartosz Żmuda (7 września 2011, 10:41:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3473