Uchwała nr IX/66/2011 RADY MIEJSKIEJ ŁASINz dnia 2 września 2011w sprawie wystąpienia Gminy ze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka pod nazwą RYBAKNa podstawie art.18 ust.2 pkt 12 oraz art. 84 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) uchwala się co następuje:

Uchwała nr IX/66/2011
RADY MIEJSKIEJ ŁASIN
z dnia 2 września 2011


w sprawie wystąpienia Gminy ze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka pod nazwą RYBAK

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 12 oraz art. 84 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) uchwala się co następuje:§ 1. Miasto i Gmina Łasin występuje ze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka pod nazwą RYBAK.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXIV/202/2009 Rady Miejskiej Łasin z dnia 27 lipca 2009 roku w sprawie przystąpienia Gminy do tworzonego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka pod nazwą RYBAK.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Łasin.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Opublikował: Bartosz Żmuda (28 grudnia 2011, 09:13:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3013