string(21) "RADYMIEJSKIEJC581ASIN" string(21) "RADYMIEJSKIEJC581ASIN"

Uchwała nr Nr XII/73/2011RADY MIEJSKIEJ ŁASINz dnia 25 listopada 2011w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2012 rokNa podstawie art.6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm. ) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr Nr XII/73/2011
RADY MIEJSKIEJ ŁASIN
z dnia 25 listopada 2011


w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2012 rok

Na podstawie art.6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm. ) uchwala się, co następuje:


     § 1. Obniża się cenę skupu żyta przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy, ogłoszoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2011r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011r. (M.P. Nr 95 poz. 969), z kwoty 74,18 zł za 1dt do kwoty  55,00  zł za 1dt.

    § 2. Uchwała podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach publicznych oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

metryczka


Opublikował: Bartosz Żmuda (7 lutego 2012, 08:24:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4822