string(21) "RADYMIEJSKIEJC581ASIN" string(21) "RADYMIEJSKIEJC581ASIN"

Uchwała nr XII/78/2011RADY MIEJSKIEJ ŁASINz dnia 25 listopada 2011w sprawie określenia liczby członków i ustalenia składu osobowego Komisji Edukacji, Zdrowia, Opieki Społecznej, Kultury i Sportu Rady Miejskiej ŁasinNa podstawie art.21 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XII/78/2011
RADY MIEJSKIEJ ŁASIN
z dnia 25 listopada 2011


w sprawie określenia liczby członków i ustalenia składu osobowego Komisji Edukacji, Zdrowia, Opieki Społecznej, Kultury i Sportu Rady Miejskiej Łasin

Na podstawie art.21 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) uchwala się, co następuje:


§ 1. Określa się liczbę członków Komisji Edukacji, Zdrowia, Opieki Społecznej, Kultury i Sportu na 6 osób.
§ 2. Ustala się następujący skład osobowy Komisji Edukacji, Zdrowia, Opieki Społecznej, Kultury i Sportu:

1.    ALINA KWASIGROCH    - Przewodnicząca
2.    MARIA CIARCZYŃSKA
3.    ROMAN JANUS
4.    RAFAŁ KOBYLSKI
5.    JERZY ZAJĄC
6.    ROBERT ZIĘTARSKI

§ 3. Tracą moc uchwały:

1)    uchwała Nr II/8/2010 Rady Miejskiej Łasin z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia składu liczbowego Komisji Edukacji, Zdrowia, Opieki Społecznej, Kultury i Sportu Rady Miejskiej Łasin;

2)    uchwała Nr III/l 0/2010 Rady Miejskiej Łasin z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Edukacji, Zdrowia, Opieki Społecznej, Kultury i Sportu Rady Miejskiej Łasin.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Opublikował: Bartosz Żmuda (7 lutego 2012, 08:59:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 5287