string(21) "RADYMIEJSKIEJC581ASIN" string(21) "RADYMIEJSKIEJC581ASIN"

Uchwała nr XIII/80/2011RADY MIEJSKIEJ ŁASINz dnia 28 grudnia 2011w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomościNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 łit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591z późn. zm.1 ) i art. 37 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 z późn. zm.2) uchwala się , co następuje:

Uchwała nr XIII/80/2011
RADY MIEJSKIEJ ŁASIN
z dnia 28 grudnia 2011


w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 łit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591z późn. zm.1 ) i art. 37 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 z późn. zm.2) uchwala się , co następuje:


§ 1 . Wyraża się zgodę na zbycie w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej Nowych Mostach gm. Łasin o pow. 0,1719 ha , oznaczonej jako działka nr 112/2 dla której Sąd Rejonowy w Grudziądzu prowadzi księgę wieczystą KW TO1U/00028374/5, stanowiącej własność Miasta i Gminy Łasin .

§ 2 . Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Łasin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Opublikował: Bartosz Żmuda (7 lutego 2012, 09:21:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4313