Uchwała nr XIII/81/2011RADY MIEJSKIEJ ŁASINz dnia 28 grudnia 2011w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej ŁasinNa podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.1) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XIII/81/2011
RADY MIEJSKIEJ ŁASIN
z dnia 28 grudnia 2011


w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej Łasin

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.1) uchwala się, co następuje:


§ 1. Zatwierdza się plany pracy na 2012 rok:

1)    Komisji Edukacji, Zdrowia, Opieki Społecznej, Kultury i Sportu;
2)    Komisji Gospodarki, Budżetu i Bezpieczeństwa Publicznego;
3)    Komisji Rewizyjnej
stanowiące załączniki od nr 1 do nr 3 niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

metryczka


Opublikował: Bartosz Żmuda (7 lutego 2012, 09:25:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3111