string(21) "RADYMIEJSKIEJC581ASIN" string(21) "RADYMIEJSKIEJC581ASIN"

Uchwała nr XIII/86/2011RADY MIEJSKIEJ ŁASINz dnia 28 grudnia 2011w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w RodzinieNa podstawie art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Nr 180 poz. 1493 z późn. zm.1) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XIII/86/2011
RADY MIEJSKIEJ ŁASIN
z dnia 28 grudnia 2011


w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie

Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Nr 180 poz. 1493 z późn. zm.1) uchwala się, co następuje:


§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie   stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Łasin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Opublikował: Bartosz Żmuda (7 lutego 2012, 09:50:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4092