string(21) "RADYMIEJSKIEJC581ASIN" string(21) "RADYMIEJSKIEJC581ASIN"

Uchwała nr XIII/89/2011RADY MIEJSKIEJ ŁASINz dnia 28 grudnia 2011zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2011 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.2) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XIII/89/2011
RADY MIEJSKIEJ ŁASIN
z dnia 28 grudnia 2011


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.2) uchwala się, co następuje:


§ 1. W Uchwale Nr IV/24/2011 Rady Miejskiej Łasin z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na rok 2011 (zmiana: Uchwała Nr V/39/2011 Rady Miejskiej Łasin z dnia 25 marca 2011r., Zarządzenie Nr 66/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 30 marca 2011r., Zarządzenie Nr 70/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 12 kwietnia 2011r., Zarządzenie Nr 81/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 19 maja 2011r., Zarządzenie Nr 82/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 30 maja 2011r., Uchwała Nr VII1/51/2011 Rady Miejskiej Łasin z dnia 22 czerwca 2011r., Zarządzenie Nr 95/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 30 czerwca 2011r., Zarządzenie Nr 106/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 29 lipca 2011r., Uchwała Nr IX/68/2011 Rady Miejskiej Łasin z dnia 2 września 2011r., Zarządzenie Nr 118/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 20 września 2011r., Zarządzenie Nr 121/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 30 września 2011r., Zarządzenie Nr 122/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 6 października 2011r., Uchwała Nr X/70/2011 Rady Miejskiej Łasin z dnia 14 października 2011r.; Zarządzenie Nr 125/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 21 października 2011r., Uchwała Nr XI/72/2011 Rady Miejskiej Łasin z dnia 9 listopada 2011r., Zarządzenie Nr 134/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 18 listopada 2011r., Uchwała Nr XII/77/2011 Rady Miejskiej Łasin z dnia 25 listopada 2011r., Zarządzenie Nr 137/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 6 grudnia 2011r., Zarządzenie Nr 139/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 23 grudnia 2011r.) dokonuje się przeniesienia planowanych dochodów między paragrafami zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Łasin.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach publicznych.

metryczka


Opublikował: Bartosz Żmuda (5 marca 2012, 09:25:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4197