string(21) "RADYMIEJSKIEJC581ASIN" string(21) "RADYMIEJSKIEJC581ASIN"

Uchwała nr XXI/135/2012 RADY MIEJSKIEJ ŁASINz dnia 28 listopada 2012w sprawie obwodów głosowaniaNa podstawie art. 12 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm. ) w związku z art. 14 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm. ), na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Łasin uchwala, co następuje:

Uchwała nr XXI/135/2012
RADY MIEJSKIEJ ŁASIN
z dnia 28 listopada 2012


w sprawie obwodów głosowania

Na podstawie art. 12 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm. ) w związku z art. 14 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm. ), na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Łasin uchwala, co następuje:


§ 1. Dokonuje się podziału Miasta i Gminy Łasin na stałe obwody głosowania, ustalając ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwałę przekazuje się Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Toruniu.

§ 3.Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Biuletynie Informacji Publicznej oraz podaje się do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie.

§ 4. Na niniejszą uchwałę wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Toruniu, w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Łasin.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik (84kB) pdf

metryczka


Opublikował: Bartosz Żmuda (10 grudnia 2012, 12:44:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4517