string(21) "RADYMIEJSKIEJC581ASIN" string(21) "RADYMIEJSKIEJC581ASIN"

Uchwała nr XXI/136/2012RADY MIEJSKIEJ ŁASINz dnia 28 listopada 2012w sprawie przekazania do Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Łasin skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy ŁasinNa podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 i art. 18a ust. 1 i iist.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.]) oraz art.229 pkt 3 ustawy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm. ) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXI/136/2012
RADY MIEJSKIEJ ŁASIN
z dnia 28 listopada 2012


w sprawie przekazania do Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Łasin skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Łasin

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 i art. 18a ust. 1 i iist.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.]) oraz art.229 pkt 3 ustawy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm. ) uchwala się, co następuje:


§ 1. Przekazuje się skargę Państwa Anny i Jana Zientarskich (pismo z dnia 27.09.2012 r.) złożoną w dniu 29 października 2012 r. (data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy) na działalność Burmistrza Miasta i Gminy. Łasin do Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w celu zbadania skargi i przedstawienia opinii Radzie Miejskiej Łasin.

§ 2. 1. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej Łasin.

2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej do doręczenia niniejszej uchwały skarżącym i do poinformowania skarżących o terminie i miejscu sesji Rady Miejskiej, na której podjęcie uchwały w przedmiocie załatwienia złożonej skargi zostanie umieszczone w porządku obrad.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Opublikował: Bartosz Żmuda (10 grudnia 2012, 12:47:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4642