string(21) "RADYMIEJSKIEJC581ASIN" string(21) "RADYMIEJSKIEJC581ASIN"

Uchwała nr XXII/149/2012 RADY MIEJSKIEJ ŁASINz dnia 27 grudnia 2012w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej ŁasinNa podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXII/149/2012
RADY MIEJSKIEJ ŁASIN
z dnia 27 grudnia 2012


w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej Łasin

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) uchwala się, co następuje:


§ 1. Zatwierdza się plany pracy na 2013 rok:

1)    Komisji Edukacji, Zdrowia, Opieki Społecznej, Kultury i Sportu;
2)    Komisji Gospodarki, Budżetu i Bezpieczeństwa Publicznego;
3)    Komisji Rewizyjnej
stanowiące załączniki nr 1 - nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


metryczka


Opublikował: Bartosz Żmuda (4 stycznia 2013, 10:42:34)

Ostatnia zmiana: Bartosz Żmuda (4 stycznia 2013, 10:54:48)
Zmieniono: załącznik

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3915