string(21) "RADYMIEJSKIEJC581ASIN" string(21) "RADYMIEJSKIEJC581ASIN"

Uchwała nr XXII/152/2012 RADY MIEJSKIEJ ŁASINz dnia 27 grudnia 2012w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Łasin w 2013 rokuNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.1) i art. lla ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.2) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXII/152/2012
RADY MIEJSKIEJ ŁASIN
z dnia 27 grudnia 2012


w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Łasin w 2013 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.1) i art. lla ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.2) uchwala się, co następuje:


§ 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Łasin na 2013 r. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Łasin. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


metryczka


Opublikował: Bartosz Żmuda (4 stycznia 2013, 10:45:46)

Ostatnia zmiana: Bartosz Żmuda (4 stycznia 2013, 10:49:55)
Zmieniono: załącznik

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3848