string(21) "RADYMIEJSKIEJC581ASIN" string(21) "RADYMIEJSKIEJC581ASIN"

Uchwała nr XXII/153/2012RADY MIEJSKIEJ ŁASINz dnia 27 grudnia 2012w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy ŁasinNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm)1) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.-Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXII/153/2012
RADY MIEJSKIEJ ŁASIN
z dnia 27 grudnia 2012


w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Łasin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm)1) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.-Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1. Uznaje się za bezzasadną skargę Państwa Jana i Anny Zientarskich na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Łasin.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej Łasin do zawiadomienia skarżących o sposobie załatwienia skargi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Opublikował: Bartosz Żmuda (4 stycznia 2013, 10:48:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4078