string(21) "RADYMIEJSKIEJC581ASIN" string(21) "RADYMIEJSKIEJC581ASIN"

Uchwała nr XXII/154/2012RADY MIEJSKIEJ ŁASINz dnia 27 grudnia 2012w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta i Gminy Łasin na 2013 rokNa podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70 poz. 473 z późn. zm.1) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXII/154/2012
RADY MIEJSKIEJ ŁASIN
z dnia 27 grudnia 2012


w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta i Gminy Łasin na 2013 rok

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70 poz. 473 z późn. zm.1) uchwala się, co następuje:


§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Łasin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach publicznych.


metryczka


Opublikował: Bartosz Żmuda (4 marca 2013, 09:30:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3902