2007

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie ul. Grudziądzka 11 podaje do wiadomości, że w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na miał węglowy wybrano ofertę:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe
MAXPOL Sp. z o.o.
40-845 Katowice
ul. Chodnikowa 33Wartość zamówienia 467.922,00 zł. brutto.

FN:341-13pn/10/2007


ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Uprzejmie informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.), w trybie negocjacje z ogłoszeniem o wartości poniżej 211.000 euro na:

„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację i rozbudowę sieci ciepłowniczej w Łasinie”,

nie wybrano Wykonawcy.

W postępowaniu złożona została 1 oferta, która podlegała odrzuceniu, treść złożonej oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oferta nr 1 złożona została przez: Technika Sanitarna Kazimierz Kurkowski,
ul. Groblowa 15/17, 86-300 Grudziądz,
a) cena brutto – 189.100,00 zł.,
b) termin wykonania – 210 dni,
c) koszt produkcji ciepła 1 GJ – 52,00 zł.
d) koszt wykonania inwestycji – nie został podany.

W formularzu Ofertowym nie uzupełniono punktu 5 – Koszt wykonania inwestycji, który stanowił podstawę do zastosowania trzeciego kryterium wyboru oferty, tj. Kryterium nowoczesności rozwiązań techniczno-ekonomicznych.

Kryterium wyboru:

a) cena brutto za przedmiot zamówienia – 80 %,
b) Termin wykonania – 5 %,
c) Nowoczesność rozwiązań techniczno-ekonomicznych – 15 %.

W związku z powyższym na podstawie art. 93 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie.Data publikacji: 5 października 2007r.
Burmistrz Miasta i Gminy Łasin

Franciszek Kawski

FN:341-20pn/3/2007


ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA


Uprzejmie informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.), w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 211.000 euro na:

„Wykonanie modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w sali gimnastycznej w Zespole Szkół Publicznych w Łasinie”,

została wybrana oferta nr 1 złożona przez:

Zakład Usług Technicznych „INWESTPROJEKT” R. Stachowski,
ul. Paderewskiego 16, 86 – 300 Grudziądz,

a) z ceną brutto: 80.886,15 zł., jest to najniższa cena.

Kryterium wyboru: cena brutto – 100 %.

W postępowaniu złożone zostały 2 oferty spełniające wymagane warunki:

a) oferta nr 2 złożona przez: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe POLSTAL,
ul. Legionów 1, 86 – 300 Grudziądz, cena brutto – 84.705,46 zł.

Data publikacji: 2 października 2007r.
Burmistrz Miasta i Gminy Łasin

Franciszek Kawski

FN:341-21pn/2007

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Burmistrz Miasta i Gminy Łasin uprzejmie informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.), w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Odśnieżanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2007-2008”,

zostały wybrane najkorzystniejsze oferty złożone na poszczególne rejony przez:

I. Krzysztof Marciniak, Nowe Błonowo 30, 86-320 Łasin,
CASE MXU 135, cena: 120,00 zł.,
- Nowe Mosty,
- Szczepanki,
- Nowe Błonowo,

II. Stanisław Kruszewski, Wybudowanie Łasińskie 36, 86-320 Łasin,

URSUS U 1201, cena: 120,00 zł.,
- Łasin Wybudowanie,

III. Janusz Cybulski, Nowe Jankowice 22, 86-320 Łasin,
Ciągnik CASE IH 135, cena: 120,00 zł.,
- Huta Strzelce,
- Kozłowo,

IV. Jacek Chojnicki, Szynwałd 64, 86-320 Łasin,
U 1224, cena: 110,00 zł.,
- Szynwałd,

V. Jerzy Matysek, Plesewo 46, 86-320 Łasin,
NEW HOLLAND TM 155, cena: 120,00 zł.,
- Plesewo,
- Szonowo,

VI. Edmund Sikora, Zawdzka Wola 32, 86-320 Łasin,
Ciągnik C-385, cena: 120,00 zł.,
- Zawdzka Wola,

VII. Roman Stanowicki, Jankowice 9, 86-320 Łasin,
URSUS 1234,
- Wydrzno - cena: 90,00 zł.,
- Nogat - cena: 85,00 zł.,
- Jankowice - cena: 50,00 zł.,

VIII. Jerzy Korczak, Goczałki 17, 86-320 Łasin,

MTZ 1221A, cena: 120,00 zł.,
- Goczałki

IX. Józef Chojnicki, Jankowice 37, 86-320 Łasin,
JOHN DEER 77000, cena: 110,00 zł.,
- Zawda.


Data publikacji: 1 października 2007r.

Burmistrz Miasta i Gminy Łasin

Franciszek Kawski

FN:341-19pn/3/2007
ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA


Uprzejmie informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.), w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 211.000 euro na:

„Wykonanie jesiennego remontu dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej”,

została wybrana oferta nr 2 złożona przez:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROBUD” Sp. z o.o.,
ul. 1 Maja 61, 87 – 200 Wąbrzeźno,

a) z ceną brutto: 13.633,74 zł., jest to najniższa cena.

Kryterium wyboru: cena brutto – 100 %.

W postępowaniu złożone zostały 2 oferty spełniające wymagane warunki:

a) oferta nr 1 złożona przez: Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane Sp. z o.o.,
ul. Długa 27, 87 – 300 Brodnica, cena brutto – 30.592,11 zł.
Burmistrz Miasta i Gminy Łasin

Franciszek Kawski
Data publikacji: 17 września 2007r.

FN:341-17pn/6/2007
ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA


Uprzejmie informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.), w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 211.000 euro na:

„Wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej w sali gimnastycznej w Zespole Szkół Publicznych w Łasinie”,

została wybrana oferta nr 1 złożona przez:

Zakład Instalacji i Pomiarów Elektrycznych Zdzisław Weidner,
ul. Konarskiego 16, 86 – 320 Łasin,

a) z ceną brutto: 57.512,72 zł., jest to najniższa cena.

Kryterium wyboru: cena brutto – 100 %.

W postępowaniu złożone zostały 2 oferty spełniające wymagane warunki:

a) oferta nr 2 złożona przez: ELEKTRO-BUD Zakład Instalatorstwa
Elektrycznego Krzysztof Ziółkowski, ul. Grudziądzka 28, 82 – 580 Kwidzyn,
cena brutto – 57.820,46 zł.
Burmistrz Miasta i Gminy Łasin

Franciszek Kawski


Data publikacji: 7 września 2007r.

FN:341-18pn/1/2007
ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIAUprzejmie informuję, że w przeprowadzonym postępowaniu zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.), w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 211.000 euro na:

„Wykonanie modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w sali gimnastycznej w Zespole Szkół Publicznych w Łasinie”

nie została złożona żadna oferta.
Burmistrz Miasta i Gminy Łasin

Franciszek Kawski

Data publikacji: 4 września 2007r.


FN:341-12pn/11/2007
ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Uprzejmie informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.), w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 60.000 euro na:

„Dostawę oleju opałowego do szkól podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Łasin”,

została wybrana oferta nr 5 złożona przez:

Hurtownię Olejów i Paliw OLKOP Gabriel Kropkowski,
Frydrychowo, 87 – 410 Kowalewo Pomorskie,

a) z ceną brutto:
- za przedmiot zamówienia - 570.000,00 zł.,
- za 1 litr oleju opałowego – 2,28 zł.,
jest to najniższa cena wśród ważnych ofert.

Kryterium wyboru: cena brutto – 100 %.

W postępowaniu zostało złożonych 7 ofert.

Jeden Wykonawca – Przedsiębiorstwo Awix-Oil Andrzej Kończalski, z siedzibą w Toruniu, został wykluczony na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Nie uzupełnił wymaganych dokumentów w określonym czasie.
Dwie oferty zostały odrzucone:
- oferta złożona przez „Morfeusz – Technika Grzewcza” Sp. z o.o., z siedzibą
w Piotrkowie Kujawskim,
- oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Petromont”, z
siedzibą w Skulsku,
na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Obie oferty nie odpowiadały treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia i stanowiły czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Burmistrz Miasta i Gminy Łasin

Franciszek Kawski
Data publikacji 6 sierpnia 2007r

FN:341-16pn/2/2007


ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA


U
przejmie informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.), w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 211.000 euro na:

„Remont poszycia dachowego sali gimnastycznej, jej zaplecza i łącznika w Zespole Szkół Publicznych w Łasinie”

została wybrana oferta nr 2 złożona przez:

Zakład Budowlany „Krupiński Jan”,
ul. Miłoleśna 5N, 86 – 300 Grudziądz,

a) z ceną brutto: 27.731,80 zł., jest to najniższa cena.

Kryterium wyboru: cena brutto – 100 %.

W postępowaniu złożone zostały 2 oferty spełniające wymagane warunki:

a) oferta nr 1 złożona przez: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „CONSTANS”
Zakład Ogólnobudowlany, ul. Podmurna 6, 87 – 400 Golub-Dobrzyń,
cena brutto – 34.356,90 zł


Burmistrz Miasta i Gminy Łasin

Franciszek Kawski

Data publikacji 27 lipca 2007r

FN:341-15pn/1/2007
ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA


Uprzejmie informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.), w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 211.000 euro na:

„Dostawę, montaż okien PCV i drzwi oraz demontaż starych okien i drzwi w sali gimnastycznej w Zespole Szkół Publicznych w Łasinie”

została wybrana oferta nr 1 złożona przez:


PPHU „AMEX-BĄCZEK” Z. Bączek, M. Bączek Sp. j.,
Falknowo 13, 14 - 240 Susz,

a) z ceną brutto: 63.396,08 zł., jest to najniższa cena.

Kryterium wyboru: cena brutto – 100 %.

W postępowaniu złożone zostały 2 oferty spełniające wymagane warunki:

a) oferta nr 2 złożona przez: LIVAR Spółka Jawna K. Kaniecki, A. Rezner,
ul. Parkowa 24, 86 – 300 Grudziądz, cena brutto – 99.437,13 zł.Burmistrz Miasta i Gminy Łasin

Franciszek Kawski

Data publikacji 26 lipca 2007r

FN:341-10pn/7/2007ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA


Uprzejmie informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.), w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60.000 euro na:

„Wykonanie pięcioletnich przeglądów technicznych budynków stanowiących własność mienia komunalnego Miasta i Gminy Łasin”,

została wybrana oferta złożona przez:

Biuro Obsługi Budownictwa „OR-BUD”,
ul. Gen. Gorbatowa 24/34, 07 – 410 Ostrołęka,


z ceną brutto: 12.000,00 zł.

Jest to najkorzystniejsza oferta cenowa – ważna oferta.

Dwóch wykonawców zostało wykluczonych z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 10 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wykonawcy nie posiadali uprawnień oraz wymaganego doświadczenia.
Burmistrz Miasta i Gminy Łasin

Franciszek KawskiData publikacji 11 czerwca 2007r

FN:341-9pn/1/2007

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIAUprzejmie informuję, że w przeprowadzonym postępowaniu zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.), w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60.000 euro na:

“Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drogi wewnętrznej na terenie Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach”,

nie została złożona żadna oferta.
Burmistrz Miasta i Gminy Łasin

Franciszek Kawski


Data publikacji 24 maja 2007r

FN:341-11pn/1/2007

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIAUprzejmie informuję, że w przeprowadzonym postępowaniu zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.), w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60.000 euro na:

“Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację drogi gminnej Łasin – Szonowo Szlacheckie o dł. 3.900 mb.”,

nie została złożona żadna oferta.

Burmistrz Miasta i Gminy Łasin

Franciszek Kawski

Data publikacji 23 maja 2007r

FN:341-7pn/1/2007
ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIAUprzejmie informuję, że w przeprowadzonym postępowaniu zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.), w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60.000 euro na:

“Zakup kruszywa ujętego w katalogu odpadów pod kodem 17.05.08”,

nie została złożona żadna oferta.
Burmistrz Miasta i Gminy Łasin

Franciszek Kawski

Data publikacji 11 maja 2007r


FN:341-6pn/1/2007
ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIAUprzejmie informuję, że w przeprowadzonym postępowaniu zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.), w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60.000 euro na:

“Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację drogi gminnej Łasin – Szonowo Szlacheckie o dł. 3.900 mb.”,

nie została złożona żadna oferta.Burmistrz Miasta i Gminy Łasin

Franciszek Kawski

Data publikacji 11 maja 2007r

FN:341-4pn/5/2007


ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIAUprzejmie informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.), w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60.000 euro na:

„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych na budowę kolektorów sanitarnych ściekowych w południowej części miasta Łasina o długości ok. 1.500 mb.”,

została wybrana oferta złożona przez:

Biuro Projektowania i Nadzoru Budowlanego mgr inż. Maciej Daniel
ul. Wyspiańskiego 18, 86 – 300 Grudziądz,


z ceną brutto: 50.020,00 zł.

Jest to najkorzystniejsza oferta cenowa.
Burmistrz Miasta i Gminy Łasin

Franciszek Kawski
Data publikacji 27 kwietnia 2007r

FN:341-5pn/1/2007

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
Uprzejmie informuję, że w przeprowadzonym postępowaniu zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.), w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60.000 euro na:

“Zakup kruszywa ujętego w katalogu odpadów pod kodem 17.05.08”,


nie została złożona żadna oferta.
Burmistrz Miasta i Gminy Łasin

Franciszek Kawski
Data publikacji 16 kwietnia 2007r

FN:341-2pn/1/2007
ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIAUprzejmie informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.), w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 60.000 euro na:

“Dowożenie i odwożenie dzieci do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Miasta i Gminy Łasin”,

została wybrana oferta złożona przez:

Firmę Przewozową „TRAKT” Mariusz Błażejewicz,
ul. Dworcowa 31, 86-320 Łasin,


z ceną brutto: 645.855,21 zł.
Cena brutto za 1 kilometr: 3,53 zł.
Jest to najkorzystniejsza oferta cenowa.

Termin realizacji od 1 września 2007 roku do 30 czerwca 2009 roku.


Burmistrz Miasta i Gminy Łasin

Franciszek Kawski
Data publikacji 21 marca 2007r

Wytworzył: . (16 lipca 2008)
Opublikował: Bartosz Żmuda (16 lipca 2008, 11:30:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 9290

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij