Zarządzenie Nr 115/2019 Burmistrza Miasta i Gminy w Łasinie z dnia z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019r.,poz.506 z późn. zm.) oraz  art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  ( t.j. Dz. U. 2018r.,poz.2204 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1
Przeznaczam do dzierżawy nieruchomości wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Dzierżawa gruntu nastąpi na okres pięciu lat  w formie bezprzetargowej dla obecnych dzierżawców oraz w przetargu nieograniczonym .
§ 3
Szczegółowy opis nieruchomości zawiera wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia, który podany zostanie do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej informacji o wywieszeniu wykazu, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Łasin  na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej w biuletynie informacji publicznej Urzędu Miasta i Gminy Łasin na okres 21 dni.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Łasin Rafał Kobylski (21 sierpnia 2019)
Opublikował: Bartosz Żmuda (26 sierpnia 2019, 12:07:15)

Ostatnia zmiana: Bartosz Żmuda (3 września 2019, 09:41:50)
Zmieniono: zmiana katalogu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 802