Zarządzenie nr 141/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 02 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego, na dzierżawę nieruchomości, stanowiącej własność Miasta i Gminy Łasin.

Na podstawie art.25 ust. 1 i 2  oraz art.38 ust 1 i art.40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997   roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. 2018r.,poz.2204 z późni. zm.).

zarządzam, co następuje 


§ 1.Przeprowadzić w terminie do dnia 30 października 2019 r. pierwszy  przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości Miasta i Gminy  Łasin której wykaz stanowi załącznik do ogłoszenia. 


§ 2.Przeprowadzić przetarg  na zasadach ustalonych Rozporządzeniem Rady  Ministrów z dnia 14.09.2004 r.(Dz.U.2014.1490 ze zm.) w sprawie sposobu i trybu   przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. 

§ 3.Zastrzec prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Łasin Rafał Kobylski (2 października 2019)
Opublikował: Bartosz Żmuda (4 października 2019, 08:37:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 701