Zarządzenie nr 161/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 05 listopada 2019 r. w sprawie: ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego, na dzierżawę nieruchomości, stanowiących własność Miasta i Gminy Łasin.

Na podstawie art.25 ust. 1 i 2  oraz art.38 ust 1 i art.40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. 2018r. poz. 2204 z późn. zm.).

zarządzam, co następuje 


§ 1. Przeprowadzić w terminie do dnia 30 listopada 2019 r. drugi  przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości Miasta i Gminy  Łasin których wykaz stanowi załącznik do ogłoszenia. .    

§ 2. Przeprowadzić przetarg  na zasadach ustalonych Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r.(Dz.U.2014.1490 ze zm.) w sprawie sposobu i trybu  przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. 

§ 3. Zastrzec prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszeniametryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Łasin Rafał Kobylski (6 listopada 2019)
Opublikował: Bartosz Żmuda (6 listopada 2019, 15:11:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 661