Zawiadamiam, że II sesja Rady Miejskiej Łasin odbędzie się w dniu 28 listopada 2018 r. o godz. 9:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie

Projektowany porządek obrad:
1.Otwarcie obrad sesji
a)stwierdzenie kworum,
b)wyznaczenie sekretarza obrad,
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z obrad I sesji Rady Miejskiej Łasin.
4.Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.
5.Wybór Przewodniczących stałych Komisji Rady:
1)Podjęcie uchwały Nr II/4/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Gospodarki, Budżetu i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej Łasin;
2)Podjęcie uchwały Nr II/5/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Łasin;
3)Podjęcie uchwały Nr II/6/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Edukacji, Zdrowia, Opieki Społecznej, Kultury i Sportu Rady Miejskiej Łasin.
4)Podjęcie uchwały Nr II/7/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Łasin.
6.Ustalenie składów liczbowych i osobowych stałych Komisji Rady:
1)Podjęcie uchwały Nr II/8/2018 w sprawie ustalenia składu liczbowego i osobowego Komisji Gospodarki, Budżetu i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej Łasin;
2)Podjęcie uchwały Nr II/9/2018 w sprawie ustalenia składu liczbowego i osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Łasin;
3)Podjęcie uchwały Nr II/10/2018 w sprawie ustalenia składu liczbowego i osobowego Komisji Edukacji, Zdrowia, Opieki Społecznej, Kultury i Sportu Rady Miejskiej Łasin;
4)Podjęcie uchwały Nr II/11/2018 w sprawie ustalenia składu liczbowego i osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Łasin.
7.Wolne wnioski i zapytania.
8.Zakończenie obrad II sesji Rady Miejskiej.

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Miejskiej Łasin Rafał Radacki (23 listopada 2018)
Opublikował: Bartosz Żmuda (23 listopada 2018, 14:17:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 598