Zawiadamiam, że V sesja Rady Miejskiej Łasin odbędzie się w dniu 28 lutego 2019 r. o godz. 10:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie

Projektowany porządek obrad:
1.Otwarcie obrad sesji
2.Stwierdzenie kworum,
3.Wyznaczenie sekretarza obrad,
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Przyjęcie protokołu z obrad IV sesji Rady Miejskiej Łasin.
6.Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
7.Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy w okresie między sesjami.
8.Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.
9.Podjęcie uchwał:
1)Nr V/35/2019 w sprawie rozpatrzenia protestu wyborczego na wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Goczałki;
2)Nr V/36/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2019 rok;
3)Nr V/37/2019 w sprawie przyjęcia przez Miasto i Gminę Łasin wykonywania zadań powiatu w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Grudziądzkiego za pośrednictwem Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łasin.
10.Wolne wnioski i zapytania.
11.Zakończenie obrad V sesji Rady Miejskiej.

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Miejskiej Łasin Rafał Radacki (22 lutego 2019)
Opublikował: Bartosz Żmuda (22 lutego 2019, 13:17:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 650