Zawiadamiam, że VI sesja Rady Miejskiej Łasin odbędzie się w dniu 21 marca 2019 r. o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie

Projektowany porządek obrad:
1.Otwarcie obrad sesji
2.Stwierdzenie kworum.
3.Wyznaczenie sekretarza obrad.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Przyjęcie protokołu z obrad V sesji Rady Miejskiej Łasin.
6.Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
7.Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy w okresie między sesjami.
8.Sprawozdania:
1)z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie w roku budżetowym 2018;
2)z realizacji Gminnego programu wspierania rodziny w Łasinie za 2018 rok.
9.Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.
10.Podjęcie uchwał:
1)Nr VI/38/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2019 rok;
2)Nr VI/39/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2033;
3)Nr VI/40/2019 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Łasin w 2019 roku;
4)Nr VI/41/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
11.Wolne wnioski i zapytania.
12.Zakończenie obrad VI sesji Rady Miejskiej.metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Miejskiej Łasin Rafał Radacki (15 marca 2019)
Opublikował: Bartosz Żmuda (15 marca 2019, 14:50:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 594