Zawiadamiam, że X sesja Rady Miejskiej Łasin odbędzie się w dniu 20 sierpnia 2019 r. o godz. 10:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie

Projektowany porządek obrad:
1.Otwarcie obrad sesji.
2.Stwierdzenie kworum oraz wyznaczenie sekretarza obrad.
3.Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
4.Przyjęcie protokołów z obrad IX sesji Rady Miejskiej.
5.Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
6.Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami.
7.Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.

8.Podjęcie uchwał :
1)w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnych;
2)w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;
3)w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;
4)w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;
5)w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;
6)w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego.

9.Wolne wnioski i zapytania.
10.Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej Łasin.


Jednocześnie informuję, że posiedzenie wspólnych komisji Rady Miejskiej odbędzie się w dniu 
20 sierpnia 2019 r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie.Przewodniczący
Rady Miejskiej
/-/ Rafał Radacki

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Miejskiej Łasin Rafał Radacki (13 sierpnia 2019)
Opublikował: Bartosz Żmuda (13 sierpnia 2019, 13:08:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 698