Zawiadamiam, że XV sesja Rady Miejskiej Łasin odbędzie się w dniu 20 marca 2020 r. o godz. 9:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie

Zawiadamiam, że XV sesja Rady Miejskiej Łasin odbędzie się w dniu 20 marca 2020 r. o godz. 9:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie

Projektowany porządek obrad:
1.Otwarcie obrad sesji.
2.Stwierdzenie kworum oraz wyznaczenie sekretarza obrad.
3.Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
4.Przyjęcie protokołu z obrad XIV sesji Rady Miejskiej.
5.Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
6.Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami.
7.Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.

8.Podjęcie uchwał:
1)zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków;
2)w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Łasin w 2020 roku.

9.Wolne wnioski i zapytania.
10.Zakończenie obrad XV sesji Rady Miejskiej Łasin. 

Jednocześnie informuję, że posiedzenie Rady Miejskiej Łasin zwołane w celu opiniowania materiałów pod obrady XV sesji odbędzie się w dniu 20 marca 2020 r. o godz. 8:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie.

W celach profilaktycznych z uwagi na zagrożenie rozprzestrzenienia się koronawirusa XV sesja Rady Miejskiej Łasin odbędzie się bez udziału publiczności. Jednocześnie informuję o możliwości oglądania relacji z sesji na stronie www.lasin.sesja.pl.

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Miejskiej Łasin Rafał Radacki (13 marca 2020)
Opublikował: Bartosz Żmuda (13 marca 2020, 12:32:48)

Ostatnia zmiana: Bartosz Żmuda (13 marca 2020, 12:43:03)
Zmieniono: zmiana katalogu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 474