Zawiadamiam, że XVI sesja Rady Miejskiej Łasin odbędzie się w dniu 28 maja 2020 r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie

 Projektowany porządek obrad:
1.Otwarcie obrad sesji.
2.Stwierdzenie kworum oraz wyznaczenie sekretarza obrad.
3.Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
4.Przyjęcie protokołu z obrad XV sesji Rady Miejskiej.
5.Sprawodanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami.
6.Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.

7.Podjęcie uchwał:
1)zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2020 rok;
2)w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie za 2019 rok;
3)w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie;
4)w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;
5)w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji przystanku komunikacyjnego zlokalizowanego przy drodze wojewódzkiej 538 w miejscowości Szczepanki;
6)w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zbycie na rzecz najemcy;
7)w sprawie ustanowienia lokalnego programu Miasta i Gminy Łasin „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020.

8.Wolne wnioski i zapytania.
9.Zakończenie obrad XVI sesji Rady Miejskiej Łasin.

Jednocześnie informuję, że posiedzenie Rady Miejskiej Łasin zwołane w celu opiniowania materiałów pod obrady XVI sesji odbędzie się w dniu 28 maja 2020 r. o godz. 9 00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie.

W celach profilaktycznych z uwagi na zagrożenie rozprzestrzenienia się koronawirusa XVI sesja Rady Miejskiej Łasin odbędzie się bez udziału publiczności. Jednocześnie informuję o możliwości oglądania relacji z sesji na stronie www.lasin.sesja.pl.

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Miejskiej Łasin Rafał Radacki (21 maja 2020)
Opublikował: Bartosz Żmuda (21 maja 2020, 11:11:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 718