Zawiadamiam, że XVIII sesja Rady Miejskiej Łasin odbędzie się w dniu 30 czerwca 2020 r. o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie

Projektowany porządek obrad:
1.Otwarcie obrad sesji.
2.Stwierdzenie kworum oraz wyznaczenie sekretarza obrad.
3.Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
4.Przyjęcie protokołów z obrad XVII sesji Rady Miejskiej.
5.Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami.
6.Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.
7.Rozpatrzenie raportu o stanie gminy za rok 2019.
1)debata radnych nad raportem;
2)debata mieszkańców gminy nad raportem;
3)podjęcie uchwały o udzieleniu wotum zaufania.
8.Absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z tytułu wykonania budżetu za rok 2019, przedstawienie:
1)sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Łasin za 2019 rok;
2)uchwały Nr 2/S/2020 Składu Orzekającego Nr 4 RIO w Bydgoszczy z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie: wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Łasin sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy;
3)opinii Nr 1/2020 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Łasin z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie oceny wykonania budżetu Miasta i Gminy Łasin za rok 2019;
4)dyskusja nad sprawozdaniami;
5)odczytanie:
a)wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Łasin z dnia 22 maja 2020 r. o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Łasin za rok 2019;
b)Uchwały Nr 5/Kr/2020 Składu Orzekającego Nr 4 RIO w Bydgoszczy z dnia 26 maja 2020 roku w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Łasin o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Łasin za 2019 rok.
6)   podjęcie uchwał:
a)w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta i Gminy Łasin za rok 2019;
b)w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Łasin absolutorium z tytułu wykonania budżetu na rok 2019.
9.Podjęcie uchwały:
1)w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
10. Wolne wnioski i zapytania.
11. Zakończenie obrad XVIII sesji Rady Miejskiej Łasin.

Jednocześnie informuję, że posiedzenie Rady Miejskiej Łasin zwołane w celu opiniowania materiałów pod obrady XVIII sesji odbędzie się w dniu 25 czerwca 2020 r. o godz. 9 00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie.

W celach profilaktycznych z uwagi na zagrożenie rozprzestrzenienia się koronawirusa XVIII sesja Rady Miejskiej Łasin odbędzie się wyłącznie z udziałem mieszkańców, którzy zgłosili zamiar  zabrania głosu w debacie nad raportem o stanie gminy Łasin. Jednocześnie informuję o możliwości oglądania relacji z sesji na stronie www.lasin.sesja.pl.

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Miejskiej Łasin Rafał Radacki (19 czerwca 2020)
Opublikował: Bartosz Żmuda (19 czerwca 2020, 12:59:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 666