Zawiadamiam, że XIX sesja Rady Miejskiej Łasin odbędzie się w dniu 20 sierpnia 2020 r. o godz. 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie

Zawiadamiam, że XIX sesja Rady Miejskiej Łasin odbędzie się w dniu 20 sierpnia 2020 r. o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie                                                                                                     
Projektowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Stwierdzenie kworum oraz wyznaczenie sekretarza obrad.
3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z obrad XVIII sesji Rady Miejskiej.
5. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami.
7. Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.
8. Podjęcie uchwał:
1) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2020 rok;
2) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Łasin na lata 2020-2033;
3)  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miastu Grudziądz w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów energii elektrycznej dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu;
4) uchwała intencyjna w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie Miasta i Gminy Łasin w 2021 roku na dotację dla OSP w Łasinie, przeznaczonej na wniesienie wkładu własnego potrzebnego przy zakupie lekkiego samochodu ratowniczo-rozpoznawczego;
5)  w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście i Gminie Łasin na rok szkolny 2020/2021;
6)  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;
7) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;
8) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;
9) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;
10) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;
11) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;
12) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;
13) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
9. Wolne wnioski i zapytania.
10. Zakończenie obrad XIX sesji Rady Miejskiej Łasin.                                                                        
 
W celach profilaktycznych z uwagi na zagrożenie rozprzestrzenienia się koronawirusa XIX sesja Rady Miejskiej Łasin odbędzie się bez udziału publiczności. Jednocześnie informuję o możliwości oglądania relacji z sesji na stronie www.lasin.sesja.pl.

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Miejskiej Łasin Rafał Radacki (13 sierpnia 2020)
Opublikował: Joachim Grabowski (13 sierpnia 2020, 10:37:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 696