Zawiadamiam, że XX sesja Rady Miejskiej Łasin odbędzie się w dniu 13 października 2020 r. o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie

Projektowany porządek obrad:
1.Otwarcie obrad sesji.
2.Stwierdzenie kworum oraz wyznaczenie sekretarza obrad.
3.Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
4.Przyjęcie protokołu z obrad XIX sesji Rady Miejskiej.
5.Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami.
6.Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.
7.Podjęcie uchwał:
1)zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2020 rok;
2)zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Łasin na lata 2020-2033;
3)w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zawda, gmina Łasin;
4)w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szczepanki, gmina Łasin; 
5)w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wydrzno-Jankowice, gmina Łasin.
8.Wolne wnioski i zapytania.
9.Zakończenie obrad XX sesji Rady Miejskiej Łasin.                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                          
W celach profilaktycznych z uwagi na zagrożenie rozprzestrzenienia się koronawirusa XX sesja Rady Miejskiej Łasin odbędzie się bez udziału publiczności. Jednocześnie informuję o możliwości oglądania relacji z sesji na stronie www.lasin.sesja.pl.

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Miejskiej Łasin Rafał Radacki (6 października 2020)
Opublikował: Bartosz Żmuda (6 października 2020, 14:23:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 587