Zawiadamiam, że XXI sesja Rady Miejskiej Łasin odbędzie się w dniu 12 listopada 2020 r. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie

Projektowany porządek obrad:

1.Otwarcie obrad sesji.
2.Stwierdzenie kworum oraz wyznaczenie sekretarza obrad.
3.Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
4.Przyjęcie protokołu z obrad XX sesji Rady Miejskiej.
5.Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami.
6.Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.

7.Podjęcie uchwał:
1)w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
2)w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;
3)w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności;
4)w sprawie wyrażenia zgody na zmianę gruntów; 
5)w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Łasin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok;
6)w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Łasin na lata 2021-2027;
7)w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zawda, gmina Łasin;
8)w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szczepanki, gmina Łasin;
9)w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wydrzno-Jankowice, gmina Łasin.
10)w sprawie statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie z siedzibą w Jankowicach.

8.Wolne wnioski i zapytania.
9.Zakończenie obrad XXI sesji Rady Miejskiej Łasin.   

W celach profilaktycznych z uwagi na zagrożenie rozprzestrzenienia się koronawirusa XXI sesja Rady Miejskiej Łasin odbędzie się bez udziału publiczności. Jednocześnie informuję o możliwości oglądania relacji z sesji na stronie www.lasin.sesja.pl

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Miejskiej Łasin Rafał Radacki (6 listopada 2020)
Opublikował: Bartosz Żmuda (6 listopada 2020, 12:47:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1088