Zawiadamiam, że XXIII sesja Rady Miejskiej Łasin odbędzie się w dniu 8 lutego 2021 r. o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie

Projektowany porządek obrad:
1.Otwarcie obrad sesji.
2.Stwierdzenie kworum oraz wyznaczenie sekretarza obrad.
3.Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
4.Przyjęcie protokołu z obrad XXII sesji Rady Miejskiej.
5.Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami.
6.Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.
7.Podjęcie uchwał:

1)zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2021 rok;
2)zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Łasin na lata 2021-2033;
3)w sprawie zwolnienia z II i III raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Miasta i Gminy Łasin;
4)w sprawie ustalenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego;
5)w sprawie uznania petycji za bezzasadną;
6)w sprawie uznania petycji za bezzasadną;

8.Wolne wnioski i zapytania.
9.Zakończenie obrad XXIII sesji Rady Miejskiej Łasin.

W celach profilaktycznych z uwagi na zagrożenie rozprzestrzenienia się koronawirusa XXIII sesja Rady Miejskiej Łasin odbędzie się bez udziału publiczności. Jednocześnie informuję o możliwości oglądania relacji z sesji na stronie www.lasin.sesja.pl.

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Miejskiej Łasin Rafał Radacki (3 lutego 2021)
Opublikował: Bartosz Żmuda (3 lutego 2021, 13:44:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 692